Bagod község honlapja

<< Vissza

Síkosságmentesítéssel kapcsolatos felhívás!

2018. december 17.

F E L H Í V Á S

 

Tisztelt Ingatlantulajdonosok (Használó, Bérlő),

Tisztelt Lakóink!

 

 

A korábbi évekhez hasonlóan a várható téli időjárási viszonyokra tekintettel az alábbiakra hívjuk fel figyelmüket:

 

  • a tulajdonban (használatban, bérleményben) álló belterületi ingatlan előtti – azzal akár több oldalon határos – járda, lépcső, stb., annak hiányában az út személyi közlekedésre használt részének hótól, jégtől történő megtisztításáról, csúszásmentesítéséről az ingatlannal határos ingatlantulajdonos (illetve használó, bérlő) köteles gondoskodni,
  • a munkálatok elmaradásából kifolyólag bekövetkezett balesetért, sérülések gyógykezeltetési költségeiért, egyéb okozott kár megtérítéséért az ingatlannal határos ingatlantulajdonos (illetve használó, bérlő) teljes anyagi és kártérítési felelősséggel tartozik,
  • a járdáról letakarított jeget, havat úgy kell elhelyezni, hogy az ne akadályozza a gyalogos, illetve gépjármű forgalmat,
  • a korábbi években több alkalommal Önkormányzatunkhoz érkezett kérdésre hivatkozva tájékoztatjuk Önöket, hogy az eltakarított jég, illetve hó elhelyezhető a nyílt csapadékvíz-elvezető árokban.

 

A téli, sok esetben nehéz közlekedési viszonyok megszüntetése érdekében tett együttműködésüket ezúton is köszönjük.

 

 

          Bagod Község Önkormányzata