Bagod község honlapja

Szemétszállítás

 

 

Kommunális hulladékszállítási napok:

Gyakoriság: hetente,

Gyűjtési nap: csütörtök.

 

Az ünnep vagy pihenőnapra eső szállítást a napján elvégzik, azonban a szállítás konkrét időpontja változó lehet, ezért az edényeket reggel 6 óráig minden esetben – ünnepnapokon és pihenőnapokon is – szíveskedjenek kihelyezni az ingatlanok elé. 

 

 

Házhoz menő gyűjtés:

4 hetente a hulladékgazdálkodó szerv a településeken minden ingatlan elől ingyenesen elviszi a zsákokban kihelyezett műanyag, fém és papír hulladékot, kérjük, szíveskedjenek e lehetőséget kihasználni, ezáltal még a szelektív hulladékgyűjtő szigetekhez sem kell elfáradniuk. A kék és sárga zsákokat ingyenesen rendelkezésre bocsátja a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. A kiosztott zsákok mellett egyéb, átlátszó, saját zsákot is lehet használni.

 

Gyakoriság: négyhetente,

Gyűjtési nap: kedd.

 

Napjai:

január 4., február 1., március 1., 29., április 26., május 24., június 21., július 19., augusztus 16., szeptember 13., október 11., november 8., december 6.

 

 

 

Kérjük, hogy a sárga színű zsákban a műanyag és fém csomagolóanyagokat, a kék színű zsákban a papír csomagolóanyagokat helyezzék, így megkönnyítik a hulladékok szétválogatását. A megjelölt gyűjtőnapokon, mindkét színű zsákot ki lehet helyezni!

A zsákokat ez esetben is reggel 6 óráig ki kell helyezni az ingatlanok elé.

A rendeltetéstől eltérő anyagokat tartalmazó, illetve nem a gyűjtési napokon kihelyezett zsákok nem kerülnek elszállításra. 

A rendeltetésszerűen kihelyezett teli gyűjtőzsákokat gyűjtési alkalmanként pótolják.

 

 

Szelektív gyűjtőszigetek ürítése:

A gyűjtőszigeten elhelyezett 2,5 m3-es konténerek ürítése telítődés alapján történik!

 

 

Kérjük, éljenek a házhoz menő gyűjtés  használatának lehetőségével, mivel egyrészt azok a lakosság számára ingyenesek, másrészt az így válogatott hulladék másodnyersanyagként hasznosítható.

 

 

Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft.

 

Hulladékgazdálkodási információk:

ügyfélszolgálat: +36 92 900 036/1

e-mail: info@zkn.hu.