Bagod község honlapja

<< Vissza

Síkosságmentesítés

2017. december 18.

Tisztelt Ingatlantulajdonosok (Használó, Bérlő),

Tisztelt Lakóink!

 

 

A korábbi évekhez hasonlóan a várható téli időjárási viszonyokra tekintettel az alábbiakra hívjuk fel figyelmüket:

  • a tulajdonban (használatban, bérleményben) álló belterületi ingatlan előtti – azzal akár több oldalon határos – járda, lépcső, stb., járda hiányában az út személyi közlekedésre használt részének hótól, jégtől történő megtisztításáról, csúszásmentesítéséről az ingatlannal határos ingatlantulajdonos (illetve használó, bérlő) köteles gondoskodni,
  • a munkálatok elmaradásából kifolyólag bekövetkezett balesetért, sérülések gyógykezeltetési költségeiért, egyéb okozott kár megtérítéséért az ingatlannal határos ingatlantulajdonos (illetve használó, bérlő) teljes anyagi és kártérítési felelősséggel tartozik,
  • a járdáról letakarított jeget, havat úgy kell elhelyezni, hogy az ne akadályozza a gyalogos, illetve gépjármű forgalmat,
  • a korábbi években több alkalommal Önkormányzatunkhoz érkezett kérdésre hivatkozva tájékoztatjuk Önöket, hogy az eltakarított jég, illetve hó elhelyezhető a nyílt csapadékvíz-elvezető árokban.

A téli, sok esetben nehéz közlekedési viszonyok megszüntetése, mérséklése érdekében tett együttműködésüket ezúton is köszönjük.

 

          Bagod Község Önkormányzata