05:00:37

Bagod község honlapja

<< Vissza

Húsvéti keresztjárás

2020. március 30.

Az idei Szent Három Napot és a Húsvéti ünnepünket a kialakult járvány miatt sajátos körülmények között éljük át. A templomi szertartásokat a Hívek nélkül tartom meg. Ennek ellenére mégis közös ünneplésre hívom plébániánk lakóit.

Szeretnék lehetőséget adni, hogy megerősítsük Jézussal való kapcsolatunkat: ezért Nagycsütörtökön – Nagypénteken – Nagyszombaton a Bagodi Plébániatemplomban

17.00 órakor

tartok szertartást, melyre lélekben zarándokoljanak el.

 

De a különös helyzetre való tekintettel e 3 napon, mint lelkipásztoruk, szeretnék jelen lenni plébániánk minden falujában Jézus keresztjét hordozva.

 

Most a pap személyében Jézus megy a templomból az emberek közé: a szenvedő és értünk meghalt Jézus vonulása plébániánk utcáin minden jó szándékú embert meghív arra, hogy:

  • egyesítsük vele szenvedéseinket, hiszen minden embernek, családnak van keresztje,
  • fejezzük ki hálánkat Krisztusunk felé, aki magára vette bűneinket, szenvedéseinket vállalva a kereszthalált,
  • kérjük Őt, a megfeszítettet, szüntesse meg a járványt, állítsa helyre életünk folyását, hogy e járványból okulva bölcsen, megfontoltan, Isten akaratára is figyelve élhessük napjainkat.

 

Kérem a családokat, miközben a kereszttel vonulok utcájukban, gyújtsanak mécsest, gyertyát ablakaikban, és jöjjenek ki házuk kapujáig, hogy a kereszttel megáldhassam Önöket.

 

     Egyházközség

                                      Idő / hely

 

 

 

           Bagod

 

 

 

Nagypéntek

 

 

    9.00-9.30:   Kisfaludy -Hunyadi u.

  9.45-10.15:   Táncsics -Arany J. – Béke u.

10.30-11.30:   Kossuth -Zala -Petőfi -József A.u.

11.40-13.00:   Szent István-Széchenyi-Zöldmező u.

13.00-13.15:   Szent Erzsébet-Sport-Deák F.u.

13.20-14.30:   Ady-Vitenyédi u.-Szentpál

15.00-15.30:   Faluház -Vasút u.

 

    Zalaszentgyörgy

 

Nagyszombat

 9.00-9.45:   Templomtól indulva -Kossuth u.-

                        vissza- Arany J.- Béke u.

10.00-10.45:   Petőfi – Ady u.

           Kávás

Nagyszombat

11.00-11.45:   Kossuth -Temető-Petőfi u.

12.00-12.30:   Dózsa- Munkácsy u.

    Hagyárosbörönd

Nagyszombat

13.00-13.45:   Fő u.(Bagod felől)- Kossuth u.

14.00-14.30:   Hagyáros

 

        Zalaboldogfa

 

Nagycsütörtök

14.00-14.45:   Hunyadi-Rákóczi-Petőfi -Akác u.

15.00-15.45:   Kossuth-Arany-Jókai u.

16.00-16.20:   Ady-József A.-Virág u.

 

A Húsvétvasárnapi szentmisét délelőtt 9.00-kor tartom a Bagodi templomban.

 

Mindenkinek áldott készületet és kegyelmekben gazdag Húsvétot kívánok!

 

 

Farkas László

plébános